1 de setembre del 2011

Convocatòria Assemblea Anual 2011 del C.A. Diànium

El divendres 16 de setembre de 2011, a les 19:30 hores (en primera convocatòria) i a les 20:00 hores (en segona convocatòria), en la sala d'usos múltiples de la pista d'atletisme del Poliesportiu Municipal de Dénia, el C.A. Diànium celebrarà la seua assemblea anual 2011 amb el següent

ORDRE DEL DIA
  1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior
  2. Saluda del president
  3. Balanç econòmic de la temporada 2010-11
  4. Informe esportiu de la temporada 2010-11
  5. Pressupost econòmic per a la temporada 2011-12
  6. Quotes per a la temporada 2011-12
  7. Projecte esportiu per a la temporada 2011-12
  8. Precs i preguntes
La Junta Directiva demana la màxima assistència de la massa social del club, socis, atletes i pares dels xiquets i xiquetes de l'Escola d'Atletisme del club.