2 d’octubre del 2015

Convocatòria Assemblea Anual 2015 del Club d'Atletisme Baleària Diànium

El divendres 16 d'octubre de 2015, a les 19:30 hores (en primera convocatòria) i a les 20:00 hores (en segona convocatòria), en la Casa de la Paraula, en Baleària Port, el C.A. Baleària Diànium celebrarà la seua assemblea anual 2015 amb el següent

ORDRE DEL DIA
  1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior
  2. Salutació del president
  3. Balanç econòmic de la temporada 2014-15
  4. Informe esportiu de la temporada 2014-15
  5. Pressupost econòmic per a la temporada 2015-16
  6. Quotes i reglaments per a la temporada 2015-16
  7. Projecte esportiu per a la temporada 2015-16
  8. Precs i preguntes
La Junta Directiva demana la màxima assistència de la massa social del club, socis, atletes i pares dels xiquets i xiquetes de l'Escola d'Atletisme del club.

Baleària ens recomana que utilitzem la barqueta solar La Panseta.